5. jun, 2019

Soul Body Fusion

  Bring sjelen inn i kroppen
Soul Body Fusion - for healing og helhet
 

Liten prosess, stor effekt.
Soul Body Fusion®  er en dyptgripende og enkel metode der kropp og sjel smelter sammen og skaper helhet. Målet med prosessen er å omstille kroppen på cellenivå til det høyest mulige åndelige nivået eller lyset den kan romme. Soul Body Fusion®  skaper en interaktiv prosess der sjelen stimulerer cellene til å harmonisere seg på stadig høyere frekvenser. Slik fungerer metoden som en utviklingsmessig katalysator som åpner dører i deg for stadig raskere vekst. Hos de fleste av oss har ikke det fysiske vært programmert til å romme hele det høyere selvet. Selv om vi har lyktes i å oppleve et oversanselig åndelig øyeblikk i ny og ne, har vi ikke klart å holde fast ved det. Soul Body Fusion forandrer kroppen slik at vi blir i stand til å holde på større kraft, mer lys, og få tilgang til dimensjoner som før var utilgjengelige for oss.


Finn din indre kraft
Soul Body Fusion® gjør forbindelsen til de mulighetene vi har i oss levende og klar. Jonette har erfart at når det åndelige aspektet smelter sammen med kroppens celler, skjer en forvandling som blir utgangspunktet for en ny virkelighet der god helse, glede, overflod og mening understøttes av de høyeste riker. Ved å komme i harmoni med våre høyere aspekter åpner vi døren for at det begrensede, tredimensjonale selvet kan få oppleve mer omfattende virkeligheter hinsides tid og rom. Forandringer som fra et rent fysisk ståsted virker umulige, eller som vanligvis krever enorme anstrengelser eller mye tid, kan skje umiddelbart når sjelen og kroppen fungerer som et forent hele. Mange har opplevd å få tilgang til store personlige talenter, og takker Soul Body Fusion-prosessen for det. I boken nevnes flere eksempler på helbredelse på mange fronter. Alle er rapporterte erfaringer fra personer som selv har opplevd det de snakker om.

Det virker!