1. jun, 2019

Access Bars

"Barsene" er som filer i en database hvor alle elektromagnetiske komponenter knyttet til de tanker, ideer, holdninger, konklusjoner og trossystemer vi har samlet gjennom livet, ligger lagret.  

Denne lagringsmassen har rot i fordommer og konklusjoner, normer og regler, systemer og programmer. Vi har en misforstått oppfattning av dette, vi tror det er "virkeligheten", som noe vi må leve med på godt og vondt. Men hvor mye av dette har egentlig å gjøre med vår egen sannhet?  

Det som skjer når vi får bars-punktene berørt, er at den lagrede energien løses opp og vi kan slippe taket i det en gang for alle.

Det er en svært dynamisk og bevissthetsutvidende prosess som innebærer endring på alle områder i livet og som åpner opp for uendelige muligheter.  

Hvordan kjennes det ut å få Bars behandling ?  

Du ligger avslappende på behandlingsbenk, mens dine bars forsiktig berøres. Det er som en god avslappende massasje.

Vi snakker ikke under behandlingen og du kan sove hvis du har behov for det. De fleste kjenner at noe skjer og i beste fall vil alle aspekter ved livet ditt begynne å endre seg til det bedre, slik du kanskje i en evighet har ønsket skulle skje. 

Alt du er klar til å forløse, vil forløses ved at du tillater deg å ta imot behandlingen. 

Fått gode tilbakemeldinger på denne behandlingen da kundene føler større ro og avslappning etter behandlingene.