Om healing

19. jun, 2019

Hva er healing?

  • Healing er en prosess som kan hjelpe mennesker (eller dyr) til å få en bedre helse. Basert på erfaringer kan vi se at healing kan hjelpe folk med forskjellige problemer og plager. Healing hjelper på alle kroppens fire deler. Det fysiske menneske, det emosjonelle menneske (følelser), det mentale menneske (tanker) og det spirituelle menneske (tro og åndelighet).
  • Healingen skjer ved hjelp av en åndelig/energetisk kontakt mellom healer, klient og den naturlige åndeverden som er der for å hjelpe oss. Åndene er positive,
    kjærlige, intelligente og ønsker å gi healing til de som mottar dette.
  • Healing er en naturlig evne. Muligheten for healing kan læres og utvikles av alle mennesker.

Hvordan virker det?

Ved siden av vår vanlige fysiske kropp har vi alle en spirituell eller åndelig kropp. Noen kaller det et kraftfelt og noen kaller denne for auraen og noen igjen for chakraene som er kraftfelter i kroppen. Hvis denne spirituelle kraften er i ubalanse vil dette gjøre at vi blir syke. Healerens jobb er å få den spirituelle kroppen i balanse. Din spirituelle kropp kan således påvirke din fysiske kropp slik at den får en bedre helse.
De fleste healere jobber med en kraft som Gud, engler, urkraften, naturkrefter eller ånder. De fleste healere jobber som en kanal, som videresender en healende kraft. Det er således kraften som gir healingen og ikke healeren. Det som spiller en rolle er hvor god healeren er til å kanalisere kraften videre.

Hva kan det hjelpe?

Generelt sett kan healing hjelpe på alt, men det er klart at det ofte hjelper bedre på enkelte sykdommer enn andre.
Det spiller ikke noen rolle om sykdommen er mental eller fysisk eller hvordan du har fått den. Healing vil normalt sett kunne hjelpe kroppen til å bli bedre og lindre smerter.
Virkningsgraden på healing kan være alt fra 0 til 100%. I noen tilfeller vil det ikke hjelpe, i andre kan du bli meget bedre. Enkelte ganger vil det kun ta bort smerter, mens andre ganger kan det ta bort årsaken. Generelt sett vil healing både jobbe med årsaken til problemet og symptomene.

Hvem virker det for?

To mennesker med samme sykdom som går til samme healer vil kunne få to forskjellige resultater. I og med at healingen jobber på det åndelige plan vil det kunne variere. Samtidig kan det hende at den det ikke virket for vil kunne få en fin virkning på et annet problem som han har hatt et helt annet sted i kroppen. Dette reiser noen nye spørsmål!

Må jeg tro på healing for at det skal virke: -  Nei du trenger ikke tro på det for at det skal virke. Du må dog sette av tid til å prøve det for å se om det virker eller ikke, men om du er negativ kan det virke like vel. Når det er sagt er det alltid større sjanse for å lykkes om du er positiv.  Det som betyr noe er at du har et genuint ønske om å bli bra.

Har religiøs tro noen innvirkning:  - Nei, du kan tro på hva du vil, eller la være å tro i det hele tatt. Det spiller ikke noen rolle hvilken trosretning du eller healeren har. Hun kan være krisen og du muslim, det spiller ingen rolle.

Hva kan være årsaker til at det ikke hjelper:

  • Hvis det ikke er meningen at du skal bli bra vil det ikke hjelpe. Dette går på tro. Noen mener at vi har et karma som vi må leve med og noen mener at vi er her for å lære noe. Hvis sykdommen skal lære oss eller omgivelsene noe vil det være en åndelig årsak til sykdommen. I slike tilfeller vil det ikke hjelpe. (les mer om dette i din tro eller under Spiritualisme)
  • Tiden for at du skal bli bedere er ikke moden. Det kan hende at du vil trenge mange behandlinger før det starter å virke.
  • Det kan hende at din healer ikke har de riktige kreftene med seg for å løse ditt problem. En annen healer kan kanskje det.

Hvor fort virker det?

Healing kan virke umiddelbart eller det kan ta lang tid og mange behandlinger. Det er forskjellig fra gang til gang. Healing ligger så langt fra matematisk tenkning som overhode mulig.
Normalt sett vil en "dose" healing virke mens du er hos healeren og arbeide i deg frem til neste dag.

Hva bør jeg passe på?

Drikk gjerne en del etter behandlingen og ta det med ro resten av dagen. Du kan godt gjøre forskjellige aktiviteter men det er ikke noen ide å trene på 60 meteren.

Er det forskjell på healere?

Ja, det er forskjell på healere. Noen er flinkere til enkelte saker og andre til andre saker. De fleste jobber tilsvarende det vi vil kalle "allmennpraktiserende".  Det er mange forskjellige typer healing. Noen jobber spirituelt og noen jobber med Reiki og så videre. Generelt sett jobber de alle med den samme kraften. Generelt sett er healere som formidler kraft gjennom seg sterkere enn de som bruker sine egne magnetiske felt.

5. jun, 2019
  Bring sjelen inn i kroppen
Soul Body Fusion - for healing og helhet
 

Liten prosess, stor effekt.
Soul Body Fusion®  er en dyptgripende og enkel metode der kropp og sjel smelter sammen og skaper helhet. Målet med prosessen er å omstille kroppen på cellenivå til det høyest mulige åndelige nivået eller lyset den kan romme. Soul Body Fusion®  skaper en interaktiv prosess der sjelen stimulerer cellene til å harmonisere seg på stadig høyere frekvenser. Slik fungerer metoden som en utviklingsmessig katalysator som åpner dører i deg for stadig raskere vekst. Hos de fleste av oss har ikke det fysiske vært programmert til å romme hele det høyere selvet. Selv om vi har lyktes i å oppleve et oversanselig åndelig øyeblikk i ny og ne, har vi ikke klart å holde fast ved det. Soul Body Fusion forandrer kroppen slik at vi blir i stand til å holde på større kraft, mer lys, og få tilgang til dimensjoner som før var utilgjengelige for oss.


Finn din indre kraft
Soul Body Fusion® gjør forbindelsen til de mulighetene vi har i oss levende og klar. Jonette har erfart at når det åndelige aspektet smelter sammen med kroppens celler, skjer en forvandling som blir utgangspunktet for en ny virkelighet der god helse, glede, overflod og mening understøttes av de høyeste riker. Ved å komme i harmoni med våre høyere aspekter åpner vi døren for at det begrensede, tredimensjonale selvet kan få oppleve mer omfattende virkeligheter hinsides tid og rom. Forandringer som fra et rent fysisk ståsted virker umulige, eller som vanligvis krever enorme anstrengelser eller mye tid, kan skje umiddelbart når sjelen og kroppen fungerer som et forent hele. Mange har opplevd å få tilgang til store personlige talenter, og takker Soul Body Fusion-prosessen for det. I boken nevnes flere eksempler på helbredelse på mange fronter. Alle er rapporterte erfaringer fra personer som selv har opplevd det de snakker om.

Det virker!

1. jun, 2019

"Barsene" er som filer i en database hvor alle elektromagnetiske komponenter knyttet til de tanker, ideer, holdninger, konklusjoner og trossystemer vi har samlet gjennom livet, ligger lagret.  

Denne lagringsmassen har rot i fordommer og konklusjoner, normer og regler, systemer og programmer. Vi har en misforstått oppfattning av dette, vi tror det er "virkeligheten", som noe vi må leve med på godt og vondt. Men hvor mye av dette har egentlig å gjøre med vår egen sannhet?  

Det som skjer når vi får bars-punktene berørt, er at den lagrede energien løses opp og vi kan slippe taket i det en gang for alle.

Det er en svært dynamisk og bevissthetsutvidende prosess som innebærer endring på alle områder i livet og som åpner opp for uendelige muligheter.  

Hvordan kjennes det ut å få Bars behandling ?  

Du ligger avslappende på behandlingsbenk, mens dine bars forsiktig berøres. Det er som en god avslappende massasje.

Vi snakker ikke under behandlingen og du kan sove hvis du har behov for det. De fleste kjenner at noe skjer og i beste fall vil alle aspekter ved livet ditt begynne å endre seg til det bedre, slik du kanskje i en evighet har ønsket skulle skje. 

Alt du er klar til å forløse, vil forløses ved at du tillater deg å ta imot behandlingen. 

Fått gode tilbakemeldinger på denne behandlingen da kundene føler større ro og avslappning etter behandlingene.